داستان شتر به زبان شعر از شهقلی میرکی

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

داستانی آورم اندر میان           یک شتر بود در محل تمگران

در جهان معروف و نامش سرخ باد    از سواری اش ندارد کس به یاد

بر سروپا گشت جشنی در میان       پس بیاوردند موسی پهلوان

می نواخت از جانب طبل و سرود     جملگی بهر تماشا جمع بود

ده نفر بهر نمایش با شتاب        همره ایشان برفت ملا تراب

برد به میدان سرخ باد تیز رو     از میان ده شتر آمد جلو 

ناگهان چشم حسد بود در کمین      دست او بشکست و افتاد بر زمین

صادقی آمد به بالین شتر          جملگی گفتند آقا غم مخور

رو طبیبی را بیاور بر سرش        تا که او فکری کند در باره اش

میرکی(علی عبدی)  معروف بود اندر جهان       قبل از این بوده طبیب اشتران

با شتاب آمد به بالین سرش       آتشی افکند اندر پیکرش 

سوخت اعضایش تمامی سر به سر     از شدید نار عمرش مختصر

...
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : يکشنبه 4 تير 1396 ساعت: 23:20