شعری در مورد عدم استفاده از لفظ فارسی در جنوب | بلاگ

شعری در مورد عدم استفاده از لفظ فارسی در جنوب

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

قابل توجه برادران وخواهران (رودباری
زبان) خصوصا کهنوجیان عزیز که اجازه نمیدهند
اطفالشان لفظ محلیِ شیرینِ ،قدیمیِ ،اجدادیِ
افتخارآمیزِ منحصربه دیارِ خودرا صحبت کنند .
.

چرا بر طفل رودباری بود عار
تکلم گر کند با لفظ رودبار

خجالت داره گفتار محلی؟
و یا فرهنگ و کردار محلی؟

بود این امتیازی بس اساسی
که ما داریم لفظی اختصاصی

به رودباری سخن گو با شجاعت
خجالت میکشی از این بضاعت؟

ببین در اصفهان و رشت و شیراز
ویا کرمان و کردستان و اهواز

همه فارسی زبان با لهجه خاص
چرا ما اینچنین داریم وسواس

مثالی آورم از این معانی
که لفظ خود دگر الکن نخوانی

به ترکی گر گلم جای قلم شد
کلم گر گفت رودباری چه کم شد

قضا جای غذا گویند طهران
بجای قاف گاف ارند ترکان

اگر خواهم مثل بسیار باشد
که غیر قابل انکار باشد

به طفلت فارسی تنها میاموز
مکن دورش ز فرهنگ خود امروز

زبان تو زبان شیر مردان
زبان قهرمانان و بزرگان

تو رودباری ز کس کمتر نبودی
چرا اینسان خودت را گم نمودی

زبان فارسی را خواه و ناخواه
فرا گیرند طفلان ناخوداگاه

دَری در خون ما ایرانیان است
همه اجداد مان شهنامه خوان است

به دانشگاه و مکتب یا دبستان
بیاموزند فارسی را جوانان

لران و کرد ها و ترک و اعراب
بود لفظ قلم شان فارسی ناب

به تٓحتُ ا للًفظِ خود احساس دارند
زبان شهر خود را پاس دارند

چه کردی لفظ شیرین پدر را
گزیدی جای او لفظ دگر را

ا ************


بگو ای کول مو وی اهل کهنو
منم ای جان و دل دوستدار کهنو

تو کهنویی به وٓالّلهٓ نٓهِی٘ کٓم
گُذشتٓت٘ اِفتخارِن خاطِرِت جٓم

آبا آجدادِ تو پر افتخارِن٘
گُهُر٘ت٘ و جنگجو و سٓر مٓچارِن٘

چه دلتنگم که لفظم خوار بوده
اطو بی وزن و بی مکدار بوده

ی لجبازی چین وی لفظ روبار
نصیحت بشنوی ای مو پدر وار

همه اطفال ما فارسی زبنن
هچی ای لفظ روباری نادنن

هَمی کِ ما و تو مُردین و روتین
فراموشِن٘ دگ یِ لفظ شیرین

گُوچِگ٘ کهنو و ٓ آ شیرین زٓبُنی
دو لٓفظٓک بودِه هٓر چ٘ ا ٓگو نادُنِی

خُوٓهی آب٘جی، براری بوده داداش
مامی پاپی ا ٓگُو٘ وٓی٘ نٓنٓه باواش


دِگَه نٓسلی که بعد ای نسلِ مایِن٘
خودی هم ناد٘ونِه مالِ کُجایِن٘

گوچگ کهنو و رفسنجُن و سیرجُن
اَبو یَک لفظ وی بافت و بٓزنجُن

کسی نادُنِه کهنویی کِه ین٘دی٘
آ وٓخت ای کار خوٓ نا راضی یندی

بِرارُم خواهشاً ا ی هٓمی اِمرو٘
بیا و صُلح کٓن٘ و ٓی٘ لٓفظِ کهنو
چُک٘ و دُحتِت

شعری در مورد دوست,شعری در مورد دلتنگی,شعری در مورد ماه رمضان,شعری در مورد زندگی,شعری در مورد دریا,شعری در مورد,شعری در مورد قاصدک,شعری در مورد پدر,شعری در مورد عشق,شعری در مورد شب,...
نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : پنجشنبه 18 شهريور 1395 ساعت: 7:06